21/10/2017: Excursie Ter Yde, Oostduinkerke

                     Mestnestzwam(Cyathus stercoreus)

                     MESTNESTZWAM

07/10/2017: Excursie Koekelarebos, Koekelare

                    Knotsvoettrechterzwam(Clitocybe clavipes)

                    KNOTSVOETTRECHTERZWAM

                       foto: Pol Debaenst

 01/10/2017: Bezoekerscentrum De Nachtegaal, Olmendreef 2, De Panne

                       Deelname PWW aan het Natuurfestival

                       NATUURFESTIVAL PWW      DEELNAME NATUURFESTIVAL

                       foto: Carels photography                                                     foto: Pol Debaenst

  7/11/2015: Kerkepannebos, De Panne- Koksijde

                  Veel afgevallen bladeren, maar daartussen toch enkele vondsten...

                  Kaaldwergoortje  Witpoedersteelknotsje

                   

  24/10/2015: excursie in de Krakeelduinen De Panne

                        Een explosie van paddenstoelen....

                        Gekraagde aardster  Kleine aardster

                        Geastrum triplex                                         Geastrum minimum

                      

      10/10/2015: excursie Doornpanne, Oostduinkerke

                                                

                        Valsekopergroenzwam  nestzwam

                        Stroapharia cearulea                                  Nestzwammetje

      26/09/2015: excursie Zeebermduinen

                        Trage start, maar wat een apotheose.....

                        Schubbige vezelkop  Helmharpoenzwam

                                                                                         Helmharpoenzwam

                        zandtulpje  Helm

                        Zandtulpje