Alle gepubliceerde foto's op deze website zijn door onze leden vastgelegd op de gevoelige plaat en met succes!

Hieronder een handgreep van deze foto's. 

Alvast bedankt aan de leden-fotografen.

Eikeldopzwam - Hymenoscyphus fructigenus
W.Laforce - Calmeynbos De Panne - 12/10/20
Boomgaardvuurzwam - Phellinus tuberculosus
W.Slosse - Simli duinen op Sleedoorn - 10/10/20
Mosschijfje - Octospora axilaris var. tetraspora
C.Van Den Broeck - Lenspolder Nieuwpoort (inventarisatie Mossen)
Grote duinvezelkop - Inocybe serotina
W.Laforce - Simli duinen Koksijde 10/10/20
Blauwe korstzwam - Terana caerulea
M.Detollenaere - 4/01/2020- Doornpanne Oostduinkerke
Waaierkorstzwam - Stereum subtomentosum
P.Debaenst - 28/12/2019 Calmeynbos De Panne
Langdraadwatje sp. - Hemitrichia sp.
M.Decoussemaecker - 15/12/2019 - Calmeynbos De Panne
Wratsporig mosschijfje - Octospora similis
P.Debaenst - 29/11/2019 - Hoge Blekker Koksijde
Witte zalmplaat - Clitocella fallax
P.Debaenst - 16/11/2019 (Simli duinen)
Grote schotelkluifzwam - Helvella queletii
J.Launoy - 11/04/2019