28/02/2019: uit erkentelijkheid:

  " Lexicon van mycologische termen" samengesteld door de Antwerpse mycoloog

  Jean Schavey (1922 - 2013),

    

   Korstvormige fungi:

  'Korstvormige fungi'  (medegedeeld door Angéle de Bruyckere n.a.v. de Educatieve bijeenkomst van
   21 november 2018
 
-  A. Bernicchia - S.P.Gorjòn, Corticiaceae s.l., Fungi Europaei, Edizioni Candusso 2010: Engels en
   Italiaans (ISBN 978-88-901057-9-1)
-  A. Bernicchia, Polyporaceae, Fungi Europaei, Edizioni Candusso, 2005 (ISBN 88-901057-5-5)
-  John Eriksson and Leif Ryvarden, The Corticiaceae of North Europe, Fungiflora, Oslo, Norway.
-  L.Ryvarden & I.Melo, Poroid fungi of Europe, Synopsis Fungorum 31, 2014,
   Fungiflora (ISBN 978-82-90724-46-2)
-  Nordic Macromycetes Vol 3, heterobasidioid, aphyllophoroid and gastromycetoid basidiomycetes, Nordsvamp,
   Copenhagen, 1997 (ISBN 87-983961-1-0)
 
 

 De Speldenprikzwam: 

 Samenvatting van de geraadpleegde literatuur over de Speldenprikzwam,

 ( artikel Pol Debaenst in rubriek Bijzondere vondsten).

 - ARNOLDS E. et al.( 1996) - Overzicht van de paddenstoelen in Nederland.Supplement 1. Index. NMV

 - DECLERCQ B., LEYSEN R. ( 2017) - Standaardlijst van Ascomycota van Vlaanderen en het Brussels Gewest.

   Sterbeeckia Supplement 1:1 - 138

 - DENNIS R.W.G.(1968) - British Ascomycetes. Verslag van J. Cramer.

 - ELLIS MARTIN B. & ELLIS J. PAMELA ( 1998) - Microfungi on Miscellaneous Substrates.  An identification 

   Handbook, new enlarged edition, The Richmond Publishing Co. Ltd.

 - HANSEN L. & KNUDSEN H. ( 2000) - Nordic Macromycetes: Vol. 1 Ascomycetes Nordsvamp- Kopenhagen.

 - WALLEYN R. & VERBEKEN A. ( 1999) - Een gedocumenteerde Rode Lijst van enkele groepen paddenstoelen

   ( macrofungi) van Vlaanderen. Mededelingen van het Instituut voor Natuurbehoud 7:1-84. Brussel.

   Index Fungorum 2018/03/06

 

 

 Een interessant boekje over schimmels:

 BIOWETENSCHAPPEN EN MAATSCHAPPIJ - SCHIMMELS

 http://www.biomaatschappij.nl/product/schimmels/

 BWM 17008 Cahier cv 600px

 Download gratis de PDF

 

Misschien interessant: 

 Over paddenstoelen en breedvoetvliegen: doorgestuurd door Marianne Sammison

 Over paddenstoelen en Breedvoetvliegen

 

             
 
 
 

 Over Aardtongen en hun sleutel:

   - www.fungus.org.uk

     *http://fungus.org.uk/nwfg/earth-tongues.htm  

  - http://www.eco-on-site.nl/mirrors/pwn-puur-natuur/pdfs/aardtongen_in_de_duinen_van_noord-kennemerland_roobeek_2009.pdf

    * http://www.natuurbericht.be/?id=9711&q=aardtong

    * http://www.natuurbericht.be/?id=6885&q=aardtong

 

 Determinatietabellen en veldsleutels voor Aardsterren door auteur Karel Van de Put en

  ons doorgestuurd door Karl Van Den Broeck:

         * Determinatietabel Belgische Aardsterren 

         * Synoptisch overzicht Aardsterren

 

Verklarende woordenlijst mycologische termen: doorgestuurd door P.Debaenst

         * http://www.mycofiel.nl/publicaties/woordenlijst.html

         * Lexicon Mycologische termen

         * Mycologisch woordenboek

 

Kenmerken plaatjeszwammen: doorgestuurd door P.Debaenst

        * Kenmerken plaatjeszwammen (A.de Haan 2011)

 

Winter lees-voer doorgestuurd door Carl Van Den Broeck

       *  http://wsmbmp.org/Bol13/5.html

 

Paddenstoelen voor uitsterven behoed dankzij behoud sparrenbossen

      https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=23141